Výběrové řízení - PRIMÁŘ dětského oddělení

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

PRIMÁŘ dětského oddělení

Požadujeme:

  • specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství dle zákona č. 95/2004 Sb.,
  • licenci ČLK pro výkon funkce primáře v oboru,
  • organizační, řídící a komunikační schopnosti, znalosti úhradové vyhlášky.

Nabízíme:

  • odpovídající platové podmínky,
  • manažerskou pracovní pozici na akreditovaném pracovišti.

Nástup: dle dohody

Přílohy k přihlášce do výběrového řízení:

  • strukturovaný profesní životopis,
  • doklady o dosaženém vzdělání,
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
  • čestné prohlášení uchazeče/-ky, že proti němu/ní není vedeno trestní řízení,
  • vlastní návrh koncepce řízení dětského oddělení.

Přihlášku do výběrového řízení se všemi přílohami zasílejte do 30.9.2019 (včetně) na adresu:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
sekretariát
I. P. Pavlova 552 /9
794 01 Krnov

obálku označte „ NEOTVÍRAT – výběrové řízení primář dětského odd.“

 

 
--
Švýcarské fondyCertifikované pracoviště bazální stimulaceMinisterstvo zdrvotnictví
--